Objektif Kami

  • Mempersembahkan PAS kepada masyarakat Malaysia dan antarabangsa.
  • Menarik minat dan mendekatkan masyarakat Malaysia kepada perjuangan PAS.
  • Menghimpun pendukung dan penyokong PAS di dalam satu organisasi yang terbuka, telus dan adil.