Keahlian Kelab

Keahlian kelab terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang menyokong perjuangan PAS.